Thomas A. Pendleton Receives ECBA President's Award